fredag 9 december 2011

sista rycket!julbasar 2011

Basar Under anordnar alternativ julmarknad, som tomten slipper förbarma sig över.

Stockholms alternativa Julmarknad. Med fokus på den lilla aktören, återvinning och skapande anordnar Basar Under en annorlunda julmarknad för de som är trötta på massproduktion och julhets.
lördagen 10 December 
smyckt och många fler
12-18
skrapan
inspiration och orginalitet
kreativitet och skapande
livemusik
konst
hembakt fika och skönt häng
(illustration Arvid Läppäkoski)